72 tuntia -kouluttajien rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK)
Ratamestarinkatu 11, 00520 HELSINKI
09 476 112
72tuntia@spek.fi

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskevat kysymykset ja palaute: 72tuntia@spek.fi

3. Rekisterin nimi

72 tuntia -kouluttajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterillä ylläpidetään tietoja 72 tuntia -koulutuskonseptiin liittyvistä koulutuksista, kouluttajaorganisaatioista, kurssinjohtajista ja kouluttajista. Järjestelmään kerätään ne tiedot, joita SPEK tarvitsee hoitaessaan koulutuksiin liittyvää asiakaspalvelua, koulutuksen laadun varmistamista ja koulutusten seurantaa. Tietoja käytetään myös koulutuksen kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään koulutetuista etu- ja sukunimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoiteyhteystieto. Rekisterissä on seuraavat osatiedostot: koulutusorganisaatio, kurssinjohtaja, kurssi ja koulutettava.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Kurssinjohtaja kerää koulutettujen tiedot koulutuksen yhteydessä lomakkeelle. Kurssinjohtaja toimittaa lomakkeet SPEKiin. Koulutetut ovat antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

7. Rekisteröidyn informointi

72 tuntia -kouluttajakoulutukseen osallistuvalle ilmoitetaan, että hänen tietonsa tallennetaan kouluttajarekisteriin ja että niitä käytetään koulutuksen asiakaspalveluun ja koulutuksen seurantaan. Koulutukseen osallistuvalle ilmoitetaan myös, että kouluttajahaussa julkaistaan tietoja vain hänen kirjallisella suostumuksellaan.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja annetaan vain koulutetun suostumuksella www.72tuntia.fi -sivuston kouluttajahakuun ja siihen vain nimen ja sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron sekä vapaaehtoisesti taustaorganisaation osalta. Kouluttaja voi pyytää koska vain tietojensa poistamisen julkisesta kouluttajahausta. Rekisterinpitäjä luovuttaa koulutuksen suorittaneiden koulutustietoja Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen oikaiseminen tai poistaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista. Tiedon korjaamispyynnön voi tehdä sähköpostitse, jolloin korjauspyyntö ohjautuu rekisterinpitäjälle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. SPEKin tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Päivitetty 17.12.2019