FÖRBEREDAS FÖR!

Elektricitet

Informationssamhället är beroende av el, informationsteknik och informationsnätverk. Vardagen påverkas snabbt av en störning i elnätet. I en störningssituation är det viktigt att få korrekt information – men många av kanalerna som förmedlar information fungerar med el. Vet du vad som påverkas av ett elavbrott? Känner du till hur och varifrån du får korrekt information i en störningssituation?

Så länge dataförbindelserna fungerar och batterierna har ström går det att hämta information via internet. Tele- och dataförbindelserna kan emellertid sluta att fungera regionalt när reservströmkällorna blir utan ström. Därför kan det vara bra att ha en ”batteriradio”. Pålitliga informationskällor är Rundradion, MTV, Nelonen Media, kommunens samt el- och vattenbolagens informationskanaler och hjälporganisationer som FRK. Dessa har förbundit sig att förmedla korrekt information under alla omständigheter.

Mat

Det kan bli svårt att göra uppköp exempelvis på grund av sjukdom. En plötslig penningbrist kan överraska, eller varuleveranser försvåras på grund av en samhällssituation. Har du tillräcklig med mat hemma om det inte är möjligt att gå till butiken under ett par dagar?

I en störningssituation använder man först färskvaror och kylskåpsvaror. Undvik att öppna frysen om elen är borta för att undvika att maten tinar upp. Klarar du av att tillreda mat även under ett elavbrott?

Vila & värme

Största delen av bostäderna värms upp med el. I synnerhet på vintern uppstår det snabbt problem när bostaden blir kall. Har du möjlighet att använda en reservvärmekälla i ditt hem? Om det inte är möjligt, vet du hur du kan hålla ett rum varmt så att det går att bo där?

Anvisningar för att hålla värmen:

 • stäng dörrar och fönster, vädra snabbt, täta
 • reservera tillräckligt med varma kläder och täcken till alla
 • ät bra och vila tillräckligt
 • kom ihåg att alkohol inte är bra för värmens skull
 • om du använder öppen eld, se till brandsäkerheten

Katastrof

I en olyckssituation är det räddning som kommer i första hand. Tänk ut två vägar till säkerhet redan på förhand och försäkra dig om att alla familjemedlemmar kan och klarar av att använda dem. Lär barnen att använda trygga utrymningsvägar och att de aldrig ska gömma sig.

När faran hotar

 • rädda de som är i fara och varna andra
 • isolera risken om du kan
 • larma hjälp från en trygg plats

I en eldsvåda ska du komma ihåg att inte gå i röken. Om det är rök i trappuppgången, stanna kvar i bostaden och hindra röken från att komma till bostaden. Larma hjälp!

Skydd

Känner du igen den allmänna farosignalen? Om du hör en stigande och sjunkande ljudsignal som varar i en minut ska du gå inomhus och följa myndigheternas anvisningar (radio, teve, varningsmeddelande).

Grundkunskaper när man söker skydd inomhus är

 • att stänga av ventilationen
 • att stänga fönster, dörrar och ventilationsöppningar
 • att skydda mat och vatten
 • att följa myndighetsanvisningar
 • att undvika användning av telefon

Hem lagring

Hemförråd kan behövas i många olika livssituationer, därför är det bra att sköta om det för att underlätta vardagen. Hemförrådet består av

 • vattenkärl
 • radio och reservströmkällor
 • kontanter
 • hemapotek
 • hygienartiklar
 • mat som är lätt att tillreda och lämplig för alla familjemedlemmar

Kom även ihåg grannhjälp och sällskapsdjur! Sköt om dina säkerhetskunskaper:

 • förstahandssläckning
 • nödförsta hjälpen
 • kolla in en defibrillator, alltså hitta en hjärtstartare
 • att gör en nödanmälan

Vatten

En människa behöver cirka 2 liter rent dricksvatten dagligen. Dessutom behövs vatten för matlagning och hygien. När det blir vattenavbrott kan wc:n spolas endast en gång. Hur länge klarar du dig utan rinnande vatten?

Vid längre avbrott i vattenförsörjningen ordnar kommunen utdelning av reservvatten. Dricksvatten som säljs i affären tar snabbt slut. Har du tillräckligt stora och rena kärl med lock hemma för att transportera och förvara vatten i för hela familjens behov? Kan du särskilja eventuella personer som är i behov av hjälp i din näromgivning?