Material

Bästa instruktör i utbildningen 72 timmar!

Den här sidan innehåller material som är till för att hjälpa och stöda dig när du ordnar ett offentligt 72 timmar-evenemang.

1) PowerPoint-presentation

Här hittar du en PowerPoint-presentation som är till för offentliga evenemang. Presentationen passar både för fysiska evenemang och webbinarier.

Faktainnehållet har sammanställts av Räddningsbranchens Centralorganisation i Finland. Ett publiceringsavtal har ingåtts med illustratören för de visuella elementen. Illustrationerna hör till varumärket 72 timmar och får inte användas för andra ändamål.

PowerPoint-presentation för 72 timmar evenemang
Version 20.5.2024: bilden på matlagning med campingkök har bytts ut.
Version 4.3.2024: logotypen har ändrats, gemenskapen har tagits bort och ersatts med psykisk kristålighet, och en anpassningsbar sida har lagts till. Du kan använda den anpassningsbara sidan för att publicera ditt eget innehåll. Om du inte behöver den, kom ihåg att ta bort den.

YouTube:
Vatten – 72 timmar
Reservförråd – 72 timmar
Hemmets förnödenheter – 72 timmar
Insjuknande – 72 timmar
Kylförvaring vid strömavbrott – 72 timmar
Matlagning vid strömavbrott – 72 timmar

2) Bakgrundsmaterial

Den här pdf-filen innehåller bakgrundsinformation för rekommendationen om 72-timmars beredskap och om beredskap för hushåll. Om du vill kan du plocka tips härifrån för ditt evenemang. Materialet är endast avsett för dig och får inte distribueras vidare.

Bakgrundsmaterial för instruktörer i utbildningen 72 timmar

Bakgrundsmaterialet har uppdaterats den 23.5.2024.

3) Marknadsföring av evenemanget

BILD
Nedan hittar du illustrationsbilden för konceptet 72 timmar. Du kan ladda ner den och kopiera den för marknadsföringsändamål, till exempel då du marknadsför ett kommande offentligt 72 timmar-evenemang på en webbplats eller i sociala medier. Bilden används till exempel i händelsekalendrar på kommuners och lokaltidningars webbplatser. Om du vill marknadsföra ditt evenemang på sociala medier kan du också använda bilderna från den här bildbanken.

TEXT
Du kan marknadsföra ett evenemang till exempel så här:
Skulle du klara dig utan el och vatten i tre dygn?
Välkommen att diskutera vad man borde ha hemma och vad man borde kunna om till exempel en storm orsakar ett längre strömavbrott.
Plats, datum och tid ELLER information om hur man får en länk till webbinariet.
Evenemanget ordnas av organisationerna x, y och z.
Evenemanget är kostnadsfritt.

4) Intyg till deltagare

Om du vill kan du ge ett intyg till dem som deltagit i evenemanget. Fyll i deltagarens namn, orten där evenemanget ordnades och datum i den bifogade intygsmallen. Om det är fråga om ett webbinarium kan du lämna fältet för orten tomt och skicka intyget som pdf per e-post.

Intyg för deltagare i evenemanget 72 timmar

5) Tryckt material

Du kan beställa Beredskap hemma -broschyrer kostnadsfritt från SPEKs webbutik.

SPEKs webbutik