72 tuntia -koulutusrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry (SPEK)
Ratamestarinkatu 11, 00520 HELSINKI
09 476 112
72tuntia@spek.fi

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskevat kysymykset ja palaute: 72tuntia@spek.fi

3. Rekisterin nimi

72 tuntia -kouluttajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterillä ylläpidetään tietoja 72 tuntia -koulutuskonseptiin liittyvistä kouluttajista, kurssinjohtajista ja kouluttajaorganisaatioista. Järjestelmään kerätään ne tiedot, joita SPEK tarvitsee hoitaessaan koulutuksiin liittyvää asiakaspalvelua, koulutuksen laadun varmistamista ja koulutusten seurantaa. Tietoja käytetään myös koulutuksen kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään koulutetuista etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta ja tieto siitä, jos hän edustaa jotain organisaatiota. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja koulutetun käymistä koulutuksista sekä rekisteröidyn antamista suostumuksista.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään suoraan koulutetulta itseltään. Koulutetut ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten. Koulutetuilla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

7. Rekisteröidyn informointi

72 tuntia -kouluttajakoulutukseen osallistuvalle ilmoitetaan, että hänen tietonsa tallennetaan koulutusrekisteriin ja että niitä käytetään koulutuksen asiakaspalveluun ja koulutuksen seurantaan. Koulutukseen osallistuvalle ilmoitetaan myös, että kouluttajahaussa julkaistaan tietoja vain hänen kirjallisella suostumuksellaan. Muuhun 72 tuntia -koulutukseen osallistuvalle tai osallistuneelle toimitetaan tiedot henkilötietojen käsittelystä silloin, kun tietoja kerätään. Henkilötietojen käsittelyä koskeva rekisteriseloste on saatavilla 72 tuntia -verkkosivulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja annetaan vain koulutetun suostumuksella www.72tuntia.fi -sivuston kouluttajahakuun ja siihen vain nimen ja sähköpostiosoitteen ja/tai puhelinnumeron sekä vapaaehtoisesti taustaorganisaation osalta. Kouluttaja voi pyytää koska vain tietojensa poistamisen julkisesta kouluttajahausta. Rekisterinpitäjä luovuttaa koulutuksen suorittaneiden koulutustietoja Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen oikaiseminen tai poistaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista. Tiedon korjaamispyynnön voi tehdä sähköpostitse, jolloin korjauspyyntö ohjautuu rekisterinpitäjälle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. SPEKin tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Päivitetty 9.2.2023