Alla kan delta i utbildningen 72 timmar

Ett utbildningssystem har tagits fram kring rekommendationen om 72-timmars beredskap för hushåll. Grundläggande information finns tillgänglig för alla på adressen 72timmar.fi, på evenemang för allmänheten eller på webbinarier som ordnas på olika håll i Finland.

Evenemangen för allmänheten och webbinarierna tar cirka 1–2 timmar och går in på grundläggande frågor om hushållens beredskap, såsom hur man ska förbereda sig på ett långvarigt strömavbrott eller på störningar i vattenförsörjningen. 

Evenemang för allmänheten och webbinarier ordas av instruktörer, som finns i hela Finland. 

Instruktörerna har genomgått SPEKs beredskapsutbildning 72 timmar. Kontakta en instruktör i ditt område om du vill beställa ett evenemang med konceptet 72 timmar till ditt bostadsaktiebolag, din arbetsplats eller hobbygrupp. Kontaktuppgifterna får inte användas för marknadsförings- eller forskningsändamål.
 

SÖK INSTRUKTÖR

 

En del instruktörer erbjuder 72 timmar-evenemang för allmänheten gratis och en del kan hålla dem under sin arbetstid varvid evenemanget inte orsakar några kostnader för beställaren. Att ordna evenemangen ingår inte i allas arbete, och då debiterar de oftast 65 euro/timme (SPEKs rekommendation) för sina föreläsningar.
 

Vill du bli instruktör i utbildningen 72 timmar?

Om hushållens beredskap känns som din grej och du gillar att utbilda dig rekommenderar vi instruktörsutbildningen 72 timmar! 

Kursen ordnas på nätet eller som närundervisning. 

  • Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ordnar instruktörsutbildningen 72 timmar som onlinekurs.
     
  • I evenemangskalendern för Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland hittar du datumen för när instruktörsutbildningen 72 timmar ordnas som närundervisning eller webbinarium. Här kan du också anmäla dig. 

Du kan självklart också genomföra instruktörsutbildningen 72 timmar av eget intresse för beredskap. Man behöver inte registrera sig i det offentliga registret över instruktörer även om man gått kursen. 

Omfattande samarbete bakom utbildningssystemet

Ett omfattande nätverk av myndigheter och organisationer står bakom rekommendationerna om hushållens 72-timmars beredskap. Organisationskommittén för egen beredskap i hushållen, som tillhör Försörjningsberedskapsorganisationen, har tagit fram utbildningssystemet och materialet, och kommitténs arbete koordineras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Dessutom är många kommuner och räddningsverk aktivt engagerade i att föra fram rekommendationen om 72-timmars beredskap. 

Hushållens beredskap är till stor hjälp för samhället, men framför allt för var och en. Därför lönar det sig för alla att bereda sig på störningar. 

Kontakta oss gärna om du har frågor om saken! 72tuntia@spek.fi 

Ge feedback! 

Om du har deltagit i ett 72 timmar-evenemang för allmänheten eller instruktörsutbildningen 72 timmar, berätta för oss vilka tankar de väckte. Vi tar gärna emot både rosor och ris för att ytterligare kunna förbättra våra utbildningar.