augusti 2023


Innehållet om datasäkerhet och smittsamma sjukdomar har uppdaterats på webbplatsen

Hushållens självberedskap innefattar mer än bara hemförråd. Nu har innehållet om datasäkerhet och smittsamma sjukdomar uppdaterats på 72 timmars -webbplatsen. Anvisningarna för skydd inomhus har också förtydligats.

Information om olika typer av sjukdomsspridningsmetoder har nu lagt till i 72 timmar bereskaprekommendationen. Även mer detaljerade riktlinjer för att förhindra sjukdomsspridning har getts. Du kan läsa mer på sidan om smittsamma sjukdomar.

När det gäller datasäkerhet har anvisningar lagts till för att förbättra säkerheten för nätverksanslutningar samt för säker hantering på olika inloggningskrävande webbplatser. Gå in på sidan för korrekt information och datasäkerhet för detaljerade råd som är till nytta för oss alla.

Enligt en enkät utförd av Räddningsinstitutet vet endast 10 % hur man ska agera efter att ha hört en allmän farosignal. En ny tydlig guide har nu lagts till i avsnittet om att ta skydd inomhus med korrekta handlingsinstruktioner.

Beredskap innefattar inte bara förnödenheter utan också färdigheter och kunskap. Uppdatera din kompetens genom att repetera och lära dig nytt med de uppdaterade innehållen!

Instruktionernas innehåll för beredkaprekommendationen har i stort sett förblivit detsamma under åren, och många bekanta riktlinjer är fortfarande relevanta. Ibland granskas och uppdateras dock riktlinjerna.