Smittsamma sjukdomar

Skydda dig själv och andra från smittsamma sjukdomar

En smittsam sjukdom kan orsakas av t.ex. virus, bakterier, parasiter eller svampar. De vanligaste smittsamma sjukdomarna är olika luftvägsinfektioner, som influensa, coronavirus eller vanlig förkylning, och olika tarminfektioner.

Man talar om en epidemi när många i ett visst område smittas av en sjukdom.

En pandemi är en epidemi som sprider sig över stora delar av världen.

Pandemier har orsakats av bland annat coronaviruset, svininfluensan och influensan som kallades spanska sjukan. Pandemier belastar sjukvården inte bara på grund av akuta insjuknanden, utan också på grund av följdsjukdomar och långvariga konsekvenser. Pandemier har också orsakat ett stort antal dödsfall.

Det finns många olika smittvägar, t.ex. smittar noroviruset oftast genom intag av mat eller vatten som innehåller viruset, men även via ytor och luften (t.ex. vid kräkning). Coronaviruset smittar också via inandningsluften (t.ex. när man pratar).

Medicinskåpet.

Var och en kan för sin del förbereda sig på smittsamma sjukdomar:

• håll alltid en god hygien – försäkra dig till exempel om till att dricksvattnet är rent och livsmedlen användbara

• ta nödvändiga vaccinationer i tid

• ha handsprit och ansiktsmasker hemma

• kom också ihåg dina egna receptbelagda mediciner och läkemedel för olika symtom

• när du ska resa: kontrollera läget för smittsamma sjukdomar innan du åker och ta nödvändiga vaccinationer. Husdjur behöver också ett pass och vaccinationer för import eller resa.

VToalettpapper, tvål, handhandskar, våtservetter.Tvätta alltid händerna

• när du kommer in efter att ha varit utomhus

• före matlagning och innan du äter

• efter toalettbesök eller blöjbyte

• efter att du har snutit dig, hostat eller nyst

• när du har vidrört samma ytor som en sjuk person

Kom ihåg att använda tvål. Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna. En god handhygien är också det viktigaste sättet att förhindra magsjukdomar och turistdiarré.

Titta på videon om att tvätta händerna

 

Skydda dig mot luftburna sjukdomar

• Infektioner i luftvägarna kan överföras via den gemensamma andningsluften.

• Risken att drabbas av luftburna infektioner är störst i små, dåligt ventilerade utrymmen och i närheten av infektionskällan. Se video om hur aerosoler sprids i andningsluften.

• God ventilation, regelbunden vädring och användning av luftrenare vid behov minskar risken för infektioner i gemensamma utrymmen. Läs mer om vikten av ventilation på THL:s webbplats.

• Risken för smitta kan minskas genom att använda munskydd. Det finns olika typer av munskydd. Andningsskydden FFP2 och FFP3 är sådana som skyddar både dig själv och andra från luftburna sjukdomar när de används korrekt.

 

Om du inte bär mun- eller ansiktsskydd, hosta och nys på rätt sätt:

•  Täck munnen och näsan med en engångsnäsduk och släng den därefter omedelbart i papperskorgen.

•  Hosta och nys mot armvecket om du inte har en näsduk till hands.

 

Stoppa spridningen av sjukdom

•  Kom ihåg att vila och återhämta dig tillräckligt länge om du är sjuk.

•  Risken för smitta är störst strax innan du har tydliga symtom och medan du har kraftiga symtom. Du kan fortfarande vara smittsam några dagar efter att symtomen avtagit.

•  Undvik att träffa andra medan du har symtom. Överväg till exempel om du kan arbeta på distans även om du känner dig tillräckligt frisk för att gå till jobbet.

•  Bär munskydd och var noggrann med din handhygien om du rör dig bland andra medan du har symtom.

Uppgifter