Vatten

Det ska finnas kärl hemma att hämta och lagra vatten i

Ett avbrott i vattendistributionen kan till exempel bero på strömavbrott eller på att vattnet är förorenat. Även om det ofta ordnas reservvattendistribution vid avbrott som varar längre än ett dygn, skulle det underlätta om hushållen skulle ha ens några liter flaskvatten från butiken i reserv.

En person behöver cirka 2 liter rent dricksvatten per dag. Dessutom behövs det vatten för matlagning och hygien. Det totala vattenbehovet är 1–2 hinkar per person och dag.

Om det inte kommer vatten

• Förbered dig på situationen med lockförsedda behållare eller med kanistrar som du kan hämta vatten med t.ex. från en vattenpunkt.
• Behöver någon hjälp med att transportera vatten?
• Toaletten kan bara spolas en gång. En sopsäck kan installeras i toaletten för behoven. Den använda påsen sorteras i blandavfallet.

Om vattnet är förorenat

• Förhindra användning av förorenat vatten till exempel genom att tejpa en varning om förorenat vatten på kranen.
• Följ vattentjänstverkets anvisningar om användningen av vatten och eventuella uppmaningar att koka det.
• Använd inte vatten när ledningsnätet kloreras (chockklorering).
• När det åter finns rent vatten, bör du tänka på att rengöra alla apparater och kärl som kan ha utsatts för det förorenade vattnet, såsom t.ex. kaffebryggaren.

Information om vattendistribution

• Vattendistributionen kan vara avstängd enligt en plan och husvis. Kontakta serviceföretaget för mer information.
• Besök det lokala vattentjänstverkets webbplats vid alla regionala störningar i vattendistributionen. Vattentjänstverket ger information om de aktuella vattenavbrotten.
• Vattenavbrott och omfattande elektriska störningar påverkar också hanteringen av avloppsvatten. Följ med informationen från vattenverket och myndigheterna.

Uppgifter