Psykisk kristålighet

Känner du igen hur du agerar under press?

Självkännedom och förmåga att öva in nya färdigheter är av avgörande betydelse för den psykiska kriståligheten. Genom att sträva efter en bättre självkännedom, bygga upp hälsosamma rutiner, skaffa dig nödvändiga kunskaper och färdigheter samt genom att upprätthålla gemenskapskänslan kan du förbättra din förmåga att klara dig och anpassa dig till svåra situationer.

Hur kan du förbättra din psykiska kristålighet före en kris?

Ta hand om dig själv och upprätthåll rutiner:

 • Tillräcklig sömn, näringsrik kost och regelbunden motion främjar den fysiska och psykiska hälsan.
 • Vardagliga rutiner gör det lättare att klara störningssituationer och kriser.

Materiell beredskap:

 • Bygg upp ett reservförråd och skaffa andra nödvändiga förnödenheter. När du vet att du har nyttiga förnödenheter i reserv litar du bättre på din förmåga att klara dig.

Kunskaper och färdigheter:

 • I termen beredskap ingår också kunskaper och färdigheter utöver tillräckliga förnödenheter. Din psykiska beredskap blir starkare av att du har tillgång till information och att du accepterar att svåra situationer kan inträffa.
 • När du förbättrar dina beredskapsfärdigheter förbättrar du din förmåga att klara olika situationer. Olika organisationer erbjuder ett brett urval kurser som hjälper dig att förbättra dina kunskaper. Se till exempel:

En kvinna återupplivar en man.

Lär känna dig själv:

 • Tänk på hur du reagerar i olika situationer. Hur handlar du under press och vad gör dig stressad? När du känner till dina reaktioner och stressreaktioner kan du hantera dem bättre under en kris.
 • Öva på enkla stresshanteringstekniker, som till exempel andningsövningar. Anvisningar för övningarna finns till exempel på Psykportens webbplats.
 • Att testa gränserna för din psykiska tålighet hjälper dig att stärka din förmåga och ditt självförtroende inför svåra situationer.

Gemenskap:

 • Ditt eget nätverk kan erbjuda dig stöd och hjälp även i svåra tider.
 • Ta hand om dina närmaste och lär känna dina grannar. Då blir det lättare att erbjuda och be om hjälp vid störningssituationer.
 • Tänk på vem du kan hjälpa vid en störningssituation.

Vad kan du göra vid en kris?

Alla reagerar olika vid en kris. De här instruktionerna kan hjälpa dig och andra att klara er bättre. Det är ändå viktigt att känna till de egna behoven och vara flexibel när situationen kräver det.

Rutiner och aktivitet:

 • Håll fast vid dina rutiner. Att följa rutiner ger trygghet under en kris.
 • Gör saker du tycker om för att fördriva tiden (till exempel spela kort och läsa böcker). Meningsfulla aktiviteter tar tankarna från störningssituationen.

Informationssökning:

 • Sök information från pålitliga källor. Välj dina informationskällor väl, eftersom är det viktigt att få korrekt information vid en störningssituation. Läs mer på sidan Kommunikation i händelse av störningar och korrekt information.
 • Dela inte sådan information som kan vara felaktig.
 • Följ myndigheternas anvisningar.

Psykiskt stöd för dig själv:

 • Försök att acceptera dina känslor och det faktum att det psykiska välbefinnandet kan sättas på prov vid en kris.
 • Be andra om stöd vid behov.
 • Utnyttja de stresshanteringstekniker du övat på. De kan hjälpa dig bli lugnare.

Psykiskt stöd för andra:

 • Om möjligt, erbjud samtalshjälp till dem som du märker att behöver det.
 • Ta särskild hänsyn till barn och se till att de känner sig trygga.
 • Håll kontakten med dina närmaste för att se hur de mår.

Mannen tröstar ett barn på soffan

Vad kan du göra efter en kris?

Tala om känslor:

 • Prata med dina närmaste om krisen eller störningssituationen och hur den påverkade dig.
 • Sök professionell hjälp med låg tröskel, till exempel via stödtelefoner eller chattjänster. Se på listan över tjänster som erbjuds av organisationer på THL:s webbplats.
 • Kom ihåg att även om du har hjälpt andra under en kris kan också du behöva hjälp och stöd för att hantera dina egna känslor.

Förbättra beredskapen:

 • Utvärdera vad du lärde dig under krisen. Tänk på hur du kan förbättra din beredskap och ditt agerande i motsvarande situationer framöver.
 • Uppdatera ditt reservförråd. Komplettera förrådet med sådant som saknas och förbättra vid behov. Det bidrar till att känna dig tryggare.
 • Tänk på vilka färdigheter du skulle ha haft nytta av under krisen/störningssituationen. Tänk på vad du borde öva på för att vara bättre förberedd nästa gång.