Henkinen kriisinkestävyys

Tunnistatko, miten sinä toimit paineen alla?

Itseensä tutustuminen ja uusien taitojen harjoittelu ovat keskeisiä tekijöitä henkisen kriisinkestävyyden vahvistamisessa. Pyrkimällä ymmärtämään itseäsi, rakentamalla terveellisiä rutiineja, hankkimalla tarvittavia tietoja ja taitoja sekä ylläpitämällä yhteisöllisyyttä voit lisätä kykyäsi selviytyä ja sopeutua vaikeissa tilanteissa.

Miten voit parantaa henkistä kriisinkestävyyttä ennen kriisiä?

Itsestä huolehtiminen ja rutiinit

 • Riittävä uni, ravitseva ruokavalio ja säännöllinen liikunta edistävät fyysistä terveyttä ja positiivista mielenterveyttä.
 • Rutiinien luominen arkeen helpottaa niiden ylläpitämistä myös häiriötilanteissa ja kriiseissä.

Materiaalinen varautuminen

 • Hanki kotivara ja muut tarvittavat tarvikkeet. Kun tiedät, että sinulla on hyödyllisiä tarvikkeita valmiina, luotat enemmän omaan kykyysi selviytyä.

Tiedot ja taidot:

Nainen elvyttää miestä.

Itseensä tutustuminen:

 • Pohdi omia tapojasi reagoida erilaisissa tilanteissa. Miten toimit paineen alla ja mistä stressaannut? Tuntemalla omat reaktiosi ja stressireaktiosi voit valmistautua paremmin hallitsemaan niitä kriisin aikana.
 • Harjoittele yksinkertaisia stressinhallintakeinoja, kuten hengitysharjoituksia. Löydät ohjeita harjoituksiin esimerkiksi Mielenterveystalon verkkosivuilta.
 • Oman henkisen kestävyyden rajojen testaaminen auttaa vahvistamaan niitä ja antaa sinulle luottamusta siihen, että pystyt selviytymään vaikeista asioista.

Yhteisöllisyys:

 • Tutut kontaktit tarjoavat tukea ja apua vaikeinakin aikoina.
 • Pidä huolta läheisistäsi ja tutustu esimerkiksi naapureihisi, jolloin avun pyytäminen ja tarjoaminen on helpompaa häiriötilanteissa.
 • Mieti, ketä sinä voisit auttaa häiriötilanteessa ja kuka voisi tarvita apuasi.

 

Mitä voit tehdä kriisin aikana?

Kriisitilanteissa jokainen reagoi eri tavoin. Nämä ohjeet voivat auttaa sinua ja muita selviytymään paremmin. On kuitenkin tärkeää kuunnella omia tarpeita ja olla joustava tilanteen vaatiessa.

Rutiinit ja aktiivisuus:

 • Pidä kiinni rutiineista. Niiden noudattaminen tuo tuttua ja turvallista tunnetta kriisien keskelle.
 • Tee sinulle mieluisia asioita, joilla saat ajan kulumaan (esim. kortin peluu ja kirjojen lukeminen). Mielekäs tekeminen vie ajatuksia pois häiriötilanteesta.

Tiedonhaku:

 • Hanki tietoa luotettavista tietolähteistä. Valitse hyvin käyttämäsi tiedonlähteet, sillä häiriötilanteissa oikea tieto on oleellista. Lue lisää Viestintä häiriötilanteissa ja oikea tieto -sivulta.
 • Älä jaa eteenpäin tietoja, joiden oikeellisuudesta et ole varma.
 • Noudata viranomaisten ohjeita.

Henkinen tuki itselle:

 • Pyri hyväksymään tunteesi ja se, että kriisitilanteissa mielen hyvinvointi voi joutua koetukselle.
 • Pyydä tarvittaessa tukea muilta.
 • Hyödynnä harjoiteltuja stressinhallintakeinoja, ne voivat auttaa rauhoittumaan.

Henkinen tuki muille:

 • Jos pystyt, tarjoa keskusteluapua ihmiselle, jonka huomaat tarvitsevan sitä.
 • Huolehdi erityisesti lapsista ja siitä, että heillä on turvallinen olo.
 • Pidä yhteyttä lähimmäisiisi tarkistaaksesi, kuinka he voivat.

Mies lohduttaa lasta sohvalla

Mitä voit tehdä kriisin jälkeen?

Tunteista puhuminen:

 • Keskustele läheistesi kanssa kriisistä tai häiriötilanteesta ja siitä, miten se vaikutti sinuun.
 • Tarvittaessa hae ammattiapua matalalla kynnyksellä, esimerkiksi auttavista puhelimista tai chatti-palveluista. Katso lista järjestöjen tarjoamista palveluista THL:n sivuilta.
 • Muista, että vaikka olet auttanut muita kriisin aikana, voit myös itse tarvita apua ja tukea omien tunteidesi käsittelyssä.

Varautumisen parantaminen:

 • Arvioi, mitä opit kriisin aikana. Mieti, miten voit parantaa varautumistasi ja toimintaasi tulevaisuudessa vastaavissa tilanteissa.
 • Päivitä kotivara. Täydennä puuttuvat tarvikkeet ja tee tarvittaessa parannuksia. Tämä auttaa lisäämään turvallisuuden tunnetta.
 • Mieti, mitä taitoja olisi ollut hyvä osata kriisin/häiriötilanteen aikana. Mieti, mitä voisit harjoitella, jotta olisit ensi kerralla paremmin varautunut.