Beredskapsdagen kommer igen!

Nationell Beredskapsdag firas den 7.2. Dagens tema är ”Beredskap är samarbete”. Temat betonar myndigheternas och medborgarnas roller i beredskapen och påminner om att människor har ett eget ansvar för att förbereda sina hushåll efter sina möjligheter.

Vill du vara med och fira Beredskapsdagen nästa onsdag? Du kan delta i Beredskapsdagen genom att dela information om beredskap i dina egna sociala medier eller till exempel på arbetsplatsen. Färdigt material för sociala medier hittar du på SPEK:s Beredskapsdagsida samt på 72 timmars sociala medier på onsdag.

Beredskapsdagen påminner om betydelsen av beredskap och uppmuntrar alla att göra konkreta handlingar för sin egen beredskap. Beredskapsdagen är den 7.2., eftersom myndigheternas och organisationernas gemensamma rekommendation är att varje hushåll bör vara förberett för minst 72 timmar.

Finlands Räddningsbranschens Centralorganisation ordnar Beredskapsdagen i samarbete med Kommunförbundet och Försörgningsberedskapscentralen.

#beredskapsdag syns i sociala medier

Beredskapsdagen syns i sociala medier och på vissa bibliotek. Dessutom har kommunerna förra året fått Kommunförbundets modell för hur kommunen kan kommunicera om beredskap på sina webbsidor.

Dagens inlägg finns på sociala medier med hashtaggen #beredskapsdag.

SPEK koordinerar 72 timmars beredskapsrekommendation, som finansieras av Försörgningsberedskapscentralen.