Psykisk kristålighet och informationspåverkan – nya innehåll på webbsidorna

Henkilön käsi toisen henkilön olkapäällä.

Materiell förberedelse är inte bara viktigt vid störningar och kriser, utan även mentalt välbefinnande. På webbplatsen 72 timmar har nu anvisningar lagts till för att förbättra psykisk kristålighet samt för att identifiera informationspåverkan.

Förberedelser för olika störningssituationer rekommenderas för alla hushåll i Finland. I störningssituationer förbättras ens överlevnad och förmågan att vänta på myndigheternas hjälp ökar när det finns mat och vatten i de egna förrådena.

Det är dock också viktigt för att klara sig i störningssituationen hur man håller sina tankar och känslor lugna i en osäker situation. Denna förmåga kallas psykisk kristålighet och den kan utvecklas på olika sätt redan innan en kris inträffar.

Läs på den nya sidan hur du kan förbättra din egen krisresistens innan krisen samt vad du kan göra under och efter krisen för att hjälpa dig själv och andra.

Innehållet på webbplatsen har nu också delats upp i två olika sidor: Datasäkerhet och Kommunikation vid störningssituationer och korrekt information.

På den sistnämnda sidan finns ny information om informationspåverkan. För att skydda sig mot informationspåverkan måste man först kunna känna igen den. Från dataskyddssidan hittar du också kompakta anvisningar för säker användning av informationsteknik.