Henkinen kriisinkestävyys ja informaatiovaikuttaminen – uusia sisältöjä verkkosivuilla

Henkilön käsi toisen henkilön olkapäällä.

Materiaalisen varautumisen lisäksi myös henkinen jaksaminen on tärkeää häiriötilanteissa ja kriiseissä. 72 tuntia -verkkosivuille on nyt lisätty ohjeita henkisen kriisinkestävyyden parantamiseksi sekä informaatiovaikuttamisen tunnistamiseksi.

Erilaisiin häiriötilanteisiin varautumista suositellaan kaikille kotitalouksille Suomessa. Häiriötilanteissa oma selviytyminen paranee ja viranomaisten apua jaksaa odottaa kauemmin, kun esimerkiksi ruokaa ja vettä löytyy omista varastoista.

Tärkeää häiriötilanteessa pärjäämisen kannalta on kuitenkin myös se, miten omat ajatukset ja tunteet saa pidettyä rauhallisina epävarmassa tilanteessa. Tätä kykyä kutsutaan henkiseksi kriisinkestävyydeksi, ja sitä voi kehittää jo ennen kriisiä monin eri tavoin.

Lue uudelta sivulta, miten voit parantaa omaa kriisinsietokykyäsi ennen kriisiä sekä mitä voit tehdä kriisin aikana ja sen jälkeen itsesi ja muiden auttamiseksi.

Verkkosivujen sisällöissä on nyt myös erotettu kahdeksi eri sivuksi Tietoturva sekä Viestintä häiriötilanteissa ja oikea tieto.

Jälkimmäisellä sivulla on uutta tietoa informaatiovaikuttamisesta. Jotta informaatiovaikuttamiselta voi suojautua, täytyy se ensin pystyä tunnistamaan. Tietoturva-sivustolta puolestaan löydät tiiviit ohjeet turvalliseen toimimiseen tietotekniikan kanssa.